13 شهریور 1399 - 19:47
محله خلجا

محله جامي یکی از محلات منطقه یک محسوب می شود که حدود ۶ هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت را در خود جای داده است.

شهرداری اصفهان این محل را به نام بزرگترين دانشمند و شاعر ايران در قرن نهم هجري قمري نامگذاری نموده است.

محله جامي یکی از محلات منطقه یک محسوب می شود که حدود ۶ هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت را در خود جای داده است.

شهرداری اصفهان این محل را به نام بزرگترين دانشمند و شاعر ايران در قرن نهم هجري قمري نامگذاری نموده است.

عماد الدين يا نورالدين ابوالبرکات عبدالرحمن بن نظام الدين احمد بن شمس الدين محمد الدشتي الاصفهاني منسوب به جامي از يکسو به امام محمد شيباني و از سوي ديگر به شيخ الاسلام احمد ژنده پيل جامي عارف مشهور قرن پنجم مي رسيد.

پدر جامي اصالتاً اصفهاني و جد وي شمس الدين محمد دشتي منسوب به محله دردشت اصفهان بود که به دلايلي از وطن کوچيده و درخرجرد جام اقامت گزيد. مولانا در ۲۳شعبان ۸۱۷ هـ .ق درآنجا ولادت يافت درجواني پدر جامي به همراه خانواده به هرات کوچيد و جامي در همين ايام به شاعري پرداخته مدتي «دشتي» تخلص مي نمود ولي بعداً به دليل زادگاهش و همچنين ارادات به شيخ احمد جام «جامي» تخلص نمود.

جامي در تحصيل علوم گوناگون مانند نحو، صرف، منطق، حديث، فقه، اصول فقه ، قرائت وتفسير قرآن و حکمت مشائي واشراقي وطبيعي و رياضي و... تلاش زيادي نموده عاقبت سرآمد اکابر وبزرگان عصر خويش گرديد.

این شاعر بزرگ در مدرسه هرات اکثر علوم زمانه خويش را آموخت و نزد معروفترين دانشمندان زمان تحصيل علم نمود.

به هر تقدير جامي در جواني به شعر روي آورد و بيشترين شهرت وي درشعر و شاعري است او در ابتدا مورد توجه به ميرزا ابوالقاسم باير و پس از آن مورد نظر ميرزا سلطان ابوسعيدي قرار گرفت. سپس مورد توجه خاص سلطان حسين بايقرا و وزير دانشمندش اميرعليشر نوايي قرار گرفت و در دربار اين پادشاه تا آخر عمر معزز ومحترم زيست. البته به علت حسن شهرت وي در نقاط ديگر با سلاطين ديگر آن عصر نظير اوزون حسن آق قويونلو، يعقوب وجهانشاه قراقويونلو، سلطان محمد فاتح وبا يزيد دوم عثماني ارتباط داشته است.کد محتوا 18227