28 خرداد 1399 - 19:20
صائب

نام این محله برگرفته از نام میرزا محمدعلی پسر میرزا عبدالرحیم تبریزی اصفهانی، معروف به صائبا یا صائب، از استادان بزرگ شعر فارسی در عهد صفوی است. خاندان او اصالتاً تبریزی و از اعقاب شمس ­الدین محمد شیرین مغربی تبریزی شاعر مشهور سده ­ی هشتم و نهم بود؛ اما ولادت و تربیت میرزا محمدعلی، در اصفهان بود و به همین سبب او را در تذکره­ ها، گاه تبریزی و گاه اصفهانی گفته­ اند در حالی که شاعر، انتساب خود و خاندانش را به تبریز فراموش نمی‌کرد (صفا، 1388: 5/2، 1272).

نام این محله برگرفته از نام میرزا محمدعلی پسر میرزا عبدالرحیم تبریزی اصفهانی، معروف به صائبا یا صائب، از استادان بزرگ شعر فارسی در عهد صفوی است. خاندان او اصالتاً تبریزی و از اعقاب شمس ­الدین محمد شیرین مغربی تبریزی شاعر مشهور سده ­ی هشتم و نهم بود؛ اما ولادت و تربیت میرزا محمدعلی، در اصفهان بود و به همین سبب او را در تذکره­ ها، گاه تبریزی و گاه اصفهانی گفته­ اند در حالی که شاعر، انتساب خود و خاندانش را به تبریز فراموش نمی‌کرد (صفا، 1388: 5/2، 1272).

وی در جایی گفته­ است:

صائب از خاک پاک تبریزست

      هست سعدی گر از گل شیراز

 

(عباسی، 1364: 5).

پدرش میرزا عبدالرحیم که از بازرگانان تبریز بود، در عهد شاه ­عباس بزرگ به اصفهان مهاجرت ­کرد و در محله ­ی عباس ­آباد سکونت­ گزید و میرزا محمدعلی آنجا ولادت یافت. سال ولادتش به درستی معلوم نیست اما به احتمال زیاد حدود سال 1010 ه.ق زاده شده ­است.

صائب در سال 1080 یا 1081 بدرود حیات گفت و در اصفهان در باغ خود که اکنون به قبر آقا معروف است به خاک سپرده ­شد. باغ صائب که به آن تکیه­ ی صائب نیز می‌گویند، در کنار نهر نیاصرم واقع شده­ است و در آن، جز قبر صائب، قبور دیگری از فرزندان و کسان او نیز وجود­ دارد.

از فرزندان صائب که در تکیه­ ی او مدفونند: میرزا ابوالقاسم متوفی 1140 ه.ق و میرزا محمد محسنا متوفی 1149 فرزندان صائب و میرزا محمدعلی­ بن میرزا رحیم صائب متوفی 1141 نواده­ ی او (رک: صفا، 1388: 5/2، 1275 و رفیعی، 1352: 809).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12442

برچسب ها