26 خرداد 1399 - 21:53
جامی

نام این محله برگرفته از نام جامی، شاعر قرن نهم هجری است. عمادالدین یا نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن­بن نظام­الدین احمدبن شمس­الدین محمد­الدشتی الاصفهانی، متخلص به جامی را می‌توان بزرگترین دانشمند و شاعر ایران در قرن نهم هجری قمری دانست. نسب وی از جانب مادر، به امام محمد شیبانی از شاگردان امام ابوحنیفه می‌رسد.

نام این محله برگرفته از نام جامی، شاعر قرن نهم هجری است. عمادالدین یا نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن­بن نظام­الدین احمدبن شمس­الدین محمد­الدشتی الاصفهانی، متخلص به جامی را می‌توان بزرگترین دانشمند و شاعر ایران در قرن نهم هجری قمری دانست. نسب وی از جانب مادر، به امام محمد شیبانی از شاگردان امام ابوحنیفه می‌رسد.

پدربزرگ جامی شمس­الدین محمد دشتی، از محله­ی دردشت اصفهان بود که به سبب بیدادگری ترکان و آشوب زمان، به خراسان کوچ کرد و در خرجرد جام اقامت گزید. جامی در سال 817 هـ.ق، در آنجا ولادت یافت و در جوانی به همراه خانواده به هرات کوچ کرد و در همین ایام به شاعری پرداخت. وی به دلیل زادگاهش جام و همچنین ارادت به شیخ احمد جام، جامی تخلص می‌کرد(جامی، 1341: 135-133).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12137

برچسب ها