پروژه هاي عمراني

نوع محتوا برای واکشی: 
news
احداث ۴ ایستگاه خط دو متروی اصفهان در منطقه یک

احداث ۴ ایستگاه خط دو متروی اصفهان در منطقه یک

باز زنده سازی نهر نیاصرم در منطقه یک

باز زنده سازی نهر نیاصرم در منطقه یک

اجرای طرح پیرایش شهری در خیابان آیت الله کاشانی

اجرای طرح پیرایش شهری در خیابان آیت الله کاشانی

آغاز عملیات فاز دوم پروژه کف‌سازی گذر علی‌قلی‌آقا

آغاز عملیات فاز دوم پروژه کف‌سازی گذر علی‌قلی‌آقا

مسیر دوچرخه حدفاصل آذر تا شمس‌آبادی تکمیل می شود

مسیر دوچرخه حدفاصل آذر تا شمس‌آبادی تکمیل می شود

بهره‌برداری از پارکینگ زیرسطحی خیابان اردیبهشت تا اوایل سال آینده

بهره‌برداری از پارکینگ زیرسطحی خیابان اردیبهشت تا اوایل سال آینده

نیازهای قدیمی ترین منطقه اصفهان از نگاه معتمدان

نیازهای قدیمی ترین منطقه اصفهان از نگاه معتمدان

رفع نابرابری فضای شهری رویکرد شهرداری است

رفع نابرابری فضای شهری رویکرد شهرداری است

نورپردازی و باززنده‌سازی محور تاریخی مادی نیاصرم

نورپردازی و باززنده‌سازی محور تاریخی مادی نیاصرم

آزادسازی گلوگاه‌های محله جوزدان

آزادسازی گلوگاه‌های محله جوزدان

ارایه طرحی جدید برای میدان امام حسین(ع)

ارایه طرحی جدید برای میدان امام حسین(ع)

۷ گام مهم در بخش ترافیکی منطقه یک

۷ گام مهم در بخش ترافیکی منطقه یک

اجرای ۶۰ پروژه عمرانی در سال جاری

اجرای ۶۰ پروژه عمرانی در سال جاری